Phó giáo sư, tiến sĩ Việt ngữ học viết hại não quá!…

0
94

Tôi người Việt, đọc một số tút của một Phó giáo sư tiến sỹ Việt ngữ học mà thấy hại não quá!

Thôi thì xin hai câu của ngài để ra đề thi cho học sinh.

Câu 1: Xác định ai là chính khách trong câu văn sau:

“Với tư cách là một chính khách, tôi yêu cầu ông Nhạ từ chức!”

Câu 2: Xác định ai đã chống dịch thành công trong câu văn sau:

“Sau ba đợt chống dịch rất thành công, hôm nay 29/6/2021 chính thức dịch covid đã chọc thủng phòng tuyến phía bắc, vượt qua Sa Huỳnh in những dấu chân đầu tiên trên xứ dừa Hoài Nhơn, Bình Định!”

Học sinh không làm được thì mời Hội đồng giáo sư chuyên ngành Ngôn ngữ học làm mẫu cho các cháu tham khảo. Nên nhớ hai câu văn trên xuất thần từ cái não do Hội đồng này ấp ra. Và cũng nên nhớ cái não này cũng đã và đang ấp ra cả loạt nhà báo, nhà giáo với đủ các loại văn bằng chứng chỉ đấy!

Người ra đề

CHU MỘNG LONG