Phim tư liệu về Sài Gòn xưa

0
1255

Một đoạn phim tư liệu về Sài Gòn xưa rất hiếm.
Bạn có thể bắt gặp những con phố quen, những kiến trúc vẫn còn tồn tại đến ngày nay.