Phí chia tay…

0
539

Tiền đâu ra mà đóng cho đủ bây giờ. Sáng đi làm, vợ đòi mi 1 cái chia tay mất 5 USD.

Ngày đi toilet mấy lần, mỗi lần đi hơi lâu, nên cứ phải chia tay bịn rịn với người đứng bên ngoài, mất thêm 15-20 USD.

Đến đi cafe bình thường, không mỏi tay mỏi chân gì cả, gặp bạn bè khách khứa cũng chia tay, mấy lần 5USD.

Uống bia với bạn muốn chia tay về sớm cũng phải cụng ly mấy lần, mất 20 USD. Sống bình thường mà ngày mất trăm đô chia tay, chịu sao thấu.

Chỉ có mấy thằng đang có bồ là sướng, cứ gặp bồ đưa 5USD tự khắc hiểu!

THUAN VUONG TRAN