Phê bình nhân dân…

0
138

66 cá nhân vi phạm liên quan vụ Thủ Thiêm đã nhận hình thức kỷ luật phê bình.

Lý do phê bình vì đã hết thời hiệu xử lý ở các mức khác.

Vậy mấy mươi năm oan khuất ở Thủ Thiêm vì sao vẫn diễn ra mà không có sự ngăn chặn nào đủ hữu hiệu? Để rồi hôm nay chỉ có các cán bộ đương nhiệm phê bình đồng chí của mình đầy nhân văn như vậy?

Đất nước này không chỉ có một Thủ Thiêm. Có rất nhiều định dạng thu đất (tôi không dùng từ thu hồi) tạo dân oan cũ, mới khắp quốc gia. Đó là vấn đề thuộc về thể chế và cụ thể là các bất cập của Luật Đất đai dù nhiều lần sửa đổi.

Nhân dân phẫn uất nhìn cuộc can qua thời bình kéo ngang đời mình. Từ cải cách ruộng đất miền Bắc giữa thập kỷ 50 đến đánh tư sản sau 1975. Tiếp nối là hợp tác xã những năm 90 với việc rất rất rất nhiều người không nhận đủ đất, mất đất khi hình thức kinh tế nông nghiệp này tan rã.

Và 2 thập kỷ đầu thế kỷ 20 chứng kiến quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn tước đi nhiều bờ xôi, ruộng mật, nhà cửa, ruộng vườn nhân dân với giá rẻ mạt.

Những cán bộ cứ phê bình nhau còn tôi xin phép phê bình nhân dân.

Nhân dân nên bị phê bình, đúng vậy!

Một chính thể “của dân, do dân, vì dân” luôn để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” mà có những hiện thực kiểu Thủ Thiêm thì nhân dân đáng bị phê bình.

Nhưng định phê bình nhân dân thì thấy nhân dân bận rộn đến quay cuồng trong cuộc phê bình nhau. Trong đó có những nội dung phê bình người khác tệ hại như cách một ca sĩ phê bình người khác về việc giữ đảo ở Trường Sa…

Hôm nay thấy nhan nhản những cơn phê tiền, quyền, danh, truỵ lạc, v.v… giữa thời bình.

Đầy mông muội!

MAI QUỐC ẤN