Phạm vào điều cấm…

0
54

Đài truyền hình VTV lại vừa đưa ra một đoạn chương trình nói về việc chống dịch nhưng lại dựa trên cơ sở phân tích não trạng con người ở ba mức cấp độ (tiến hoá) – não bò sát, não thú và não người.

Và điều quan trọng là họ thật tỏ ra vui thú trước việc đặt những người ra đường trong thời gian giãn cách (thể dục) với lớp não thuộc bò sát và thấy khoái trí với sự phân định và gắn cho này.

Họ đang thực hiện một chương trình tuyên truyền vừa có tính làm nhục người khác (vi phạm pháp luật) lại vừa thiếu văn hoá trầm trọng. Các nguyên tắc báo chí và truyền hình đương nhiên nghiêm cấm mọi chương trình mang nội dung kỳ thị, gây chia rẽ hoặc làm nhục, hạ thấp nhân phẩm người khác.

Điều gì khiến họ phân tích và “đấu tố” người vi phạm hành chính (chưa nói tới nhu cầu về sức khoẻ thực tế của người bị áp dụng giãn cách) trên truyền hình bằng cách gán cho não bộ của họ chỉ tương đương với não bộ của loài bò sát vậy?

LS LUÂN LÊ