Ông thua rồi!…

0
215

Có hai ông cháu nhà hàng xóm, người ông là quan chức nhà nước về hưu. Trước khi người cháu thi chuyển trường, từ trường tiểu học lên trường phổ thông trung học, người ông muốn biết sự hiểu biết của cháu mình, đã hỏi người cháu 10 câu sau:

Ông: Con gì hay ăn vụng?
Cháu: Con mèo.
Ông: Con gì ít óc ngu lâu?
Cháu: Con lợn.
Ông: Con gì ăn không từ một thứ gì?
Cháu: Con chuột
Ông: Con gì ăn một đĩa bỏ cả mâm?
Cháu: Con ruồi
Ông: Con gì vừa ăn vừa phá?
Cháu: Con bò thả rông.
Ông: Con gì chỉ nói, không làm?
Cháu: Con vẹt
Ông: Con gì thích ăn đất?
Cháu: Con giun đất.
Ông: Con gì sống luồn lách?
Cháu: Con cá
Ông: Con gì nịnh chủ?
Cháu: Con chó
Ông: Con gì thích bóng tối?
Cháu: Con dơi.
Sau khi trả lời xong, với sự tự tin, người cháu hỏi ông mình:
– Ông cho cháu mấy điểm?
Ông cười thỏa mãn:
– Câu nào cũng đúng, ông cho cháu điểm 10.
Cháu nói với ông :
– Ông đã hỏi cháu 10 câu, cháu xin hỏi ông một câu, được không ạ?
Ông cười:
– Cháu hỏi đi.
Cháu nói:
– Tất cả các “con” trên, được qui cho một “thằng” đó là “thằng” gì, ông phải nói rõ tên đấy nhé?
Người ông bất ngờ trước câu hỏi của cháu mình, bèn nói:
– Ông chịu.
Đứa cháu cười ha ha:
– Ông thua rồi nha, đó là “Thằng tham nhũng”.

Mặt người ông từ đang lo lắng, nghi đứa cháu xa xôi bóng gió mình, bỗng thở phào nhẹ nhõm: “Thế là thằng cháu của ông chưa biết, ông cháu cũng là một thằng tham nhũng, nếu biết thì cháu ông đã nói, đó chính là ông”.

SƯU TẦM