Ông Nhạ…

0
230

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói, “Từ điển còn hiệu đính, huống hồ sách giáo khoa”.

Ông Nhạ nói vậy, là hoàn toàn không hiểu gì về sách giáo khoa.

Kiến thức phổ thông và khu biệt là hai chuyện rất khác. Nên người ta không lấy từ điển tiếng Việt để dạy cho học sinh lớp Một, ông có hiểu không?!

Làm Bộ trưởng mà bất bình thường về tư duy đến độ so sánh từ điển với sách giáo khoa thì kiểu như tôi nói, “Lê Văn Luyện còn giết người, huống hồ là Thượng thơ…”, ví dụ của ông tương tự vậy.

Ông kém vô cùng mà không hiểu ai bế ông lên cao thế nhỉ?! Người kia cũng khoẻ quá lận.

Mà giọng điệu của tư lệnh Bộ học khi đưa ra so sánh này nghe có vẻ trâng tráo không thua bún chửi cháo mắng là mấy, ha?!

Hay ảnh mới đi ăn về nên còn nhập tâm?!

NGÔ NGUYỆT HỮU