Ổn định…

0
22

Do dịch bệnh vừa qua diễn ra nặng, ác liệt và kéo dài ở Sài Gòn, số người đã mắc bệnh (cựu F0) tích luỹ trong suốt thời gian qua là rất nhiều và vẫn còn tiếp tục tăng. Ít nhất là vài triệu người. Và chủ yếu là nhiễm thể Delta.

Tiêm đủ 2 mũi thì tỉ lệ bị nhiễm vẫn khá cao. Trong khi tỉ lệ “cựu F0” tái nhiễm thì rất hiếm gặp và nhẹ.

Đây là một đặc điểm khác biệt giữa Sài Gòn so với các tỉnh thành khác. Đặc điểm này, giúp tình hình cải thiện dịch sắp tới ở Sài Gòn sẽ mang tính ổn định và bền vững hơn.

Hôm nay nghe nói số tử vong ở Sài Gòn giảm sâu, trong khi dân số đội hình F0 mới vẫn còn nhiều. Nhiều F0 mới đã có chích ngừa rồi, nên nhẹ hơn. Số cựu F0 tích lũy vẫn tiếp tục tăng….

Tư duy tích cực!

HO MANH TUONG