Ôi, tiếng Việt!…

0
285

Chết…

Tử Vong: cũng chết
Qua Đời: cũng chết
Mất: cũng chết
Rồi đời – Đi đời: cũng chết
Đi đứt: cũng chết
Hi sinh: cũng chết
Đã Khuất: cũng chết
Nhắm Mắt – Đứng tròng: cũng chết
Từ Trần: cũng chết
Khuất Núi – Khuất bóng: cũng chết
Tắt thở: cũng chết
Đi rồi – Toi rồi: cũng chết
Xuôi tay: cũng chết
Ngủm củ tỏi: cũng chết
Tiêu tán thòn: cũng chết
Đi Bán Muối: cũng chết
Đắp Chiếu: cũng chết
Chầu trời – Thăng thiên: cũng chết
Theo Ông Bà – Về tổ tiên: cũng chết
Gặp Diêm Vương: cũng chết
Đi Đai: cũng chết
Đi bụi: cũng chết
Băng hà: cũng chết
Vĩnh biệt – Lìa trần: cũng chết
Chán sống: cũng chết
Buông tay – Xuôi tay: cũng chết
Hạ Huyệt – Hạ thổ: cũng chết
Thiêu – Chôn: cũng chết
Lìa đời – Lìa trần : cũng chết
Ra đi: cũng chết
Về cõi tây phương: cũng chết
Hóa kiếp lai sinh: cũng chết
Ra đi ngàn thu: cũng chết
Trở về cát bụi: cũng chết
Từ giã cõi đời: cũng chết
Đi lên niết bàn: cũng chết
Chia tay cõi trần: cũng chết
Cõi hạt: cũng chết
Nghẻo – Queo: cũng chết
Ngắm gà khỏa thân: cũng chết
Lên bàn thờ ngắm chuối: cũng chết
Xong kiếp phàm trần: cũng chết
Viên tịch: cũng chết
Mãn phần: cũng chết
Ngủm: cũng chết
Hồn lìa khỏi xác: cũng chết
Đứt bóng: cũng chết
Vãnh cẳng: cũng chết
Xong phim – Đứt phim: cũng chết
Trả hộ khẩu: cũng chết
….còn nữa, xin mời…