Nước “dơ” chết cả bầy!…

0
70

Tui mới mon men học nuôi cá, mới phát hiện ra hai điều cực kỳ quan trọng, mà lại phát hiện sau khi cá chết mới cay!

Đầu tiên là cái sự ăn. Cho cá ăn nhiều quá, cá chết. Con cá nào ham ăn quá chết!

Ngẫm sự đời, quan nào ham ăn thì chết.

Quan mà chúng cúng cho ăn nhiều quá, thì phải coi chừng. Chúng sợ, cúng; chúng nịnh, cúng; nhưng có chúng muốn hại quan… cũng cúng luôn.

Cúng cho quan ăn quen thói xa hoa, rồi quan hư hỏng, quan nhúng chàm, làm bậy… Thế nào cũng… chết!

Cái sự ăn thì dẫn đến cá chết lẻ tẻ, nhưng nước dơ thì… cá chết cả bầy.

Ngẫm đến đây mà lo: Nước mà “dơ”, thì dân, quan đều chết cả! Hic hic! Tui chẳng dám suy nghĩ nữa!

NGUYỄN QUỐC ANH