Nỗi đau mất mát…

0
59

Có những gia đình F0 chữa tại nhà đã khóc khi gọi tôi nói cần nano bạc và ktrang N96+.

Có những gia đình là hàng xóm có F0 lo lắng muốn có kit test hối liên tục.

Thậm chí ngay cả bên quân y gọi cần hàng khẩn cấp….

Có những ngày bất lực không giao được hàng cho họ.

Các nhà quản trị quốc gia nên nhìn lại Tp.HCM hơn 3 tháng qua.

Vì không có phương tiện bảo vệ bản thân do phong toả mà không cho giao hàng, liệu có bao nhiêu người đã không thể tự bảo vệ mình. Thậm chí, ra đi vĩnh viễn…

Những avatar Facebook màu đen cứ nhiều dần lên trên newfeed không chỉ là nỗi mất mát, nỗi đau của một cá nhân đâu…

Một nền hành chính mọi thứ phải đề xuất mà không dám “xé rào” vì nhân dân liệu có phải thể hiện cách quản trị xa rời thực tế?

MAI QUỐC ẤN