Nói bằng “tay”…

0
77

SAIGON năm 1967…

Giá cả hàng hóa bán ở Sài Gòn trong những năm xưa thì mắc hơn những chỗ khác. Đặc biệt bán cho người Mỹ tại các ngôi chợ ở Saigon là bán thách rất cao…

Bằng cách trả giá, các bà vợ người Mỹ, không có cùng ngôn ngữ để trả giá, có thể kéo giá xuống, dù không thể nào bằng giá của người bán người Việt, nhưng có thể bằng 2/3 giá nói ban đầu…

Trong hình, Joyce Nance là vợ nhà báo John Nance của hãng thông tấn AP, đã trả giá bằng cách ra dấu với một đứa trẻ Việt Nam để mua một cái hộp nhựa tại một quầy trên lề đường gần chợ trung tâm…

Em gái “đã nói” giá (ngôn ngữ cơ thể) 30$… Joyce trả 15$ và cuối cùng đã mua với giá 20$.

Thế là….ok…!

(ảnh AP Newsfeatures Photo – Đinh Trực)

FB VÔ VI