Niềm vui…

0
51

Hay tin chính phủ đã bỏ lệnh khám xét giấy nghiệm covid khi đi đường… có nghĩa là việc lưu thông hàng hoá giữa Sài Gòn và 19 tỉnh phía Nam khi thực hiện CT 16 sẽ thông thương suôn sẻ.

Công lao này có phần đóng góp không nhỏ của mạng xã hội nghen.

Tình hình đại dịch cúm tàu hoành hành như hiện nay, rõ ràng mạng xã hội đang trở thành một kênh truyền thông hiệu quả, cập nhật các diễn biến của dịch bệnh, cũng như cách phòng, chống COVID-19.

8 SÀI GÒN