Những hình ảnh khó tin của vị tổng thống “nghèo nhất thế giới”

0
554

https://www.facebook.com/AwakePower/videos/1630736836963060/