Những hình ảnh hiếm có về Sài Gòn năm 1901

0
773

Nhiều hình ảnh về Sài Gòn hơn 1 thế kỷ trước đã được giới thiệu trong ấn phẩm “Thuộc địa của Pháp, Đông Dương”, xuất bản tại Pháp năm 1901.

 Tàu chở hàng Pháp cập cảng Sài Gòn.

Tàu chở hàng Pháp cập cảng Sài Gòn.
Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn.

Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn.
Đại lộ Charner, nay là đường Nguyễn Huệ.

Đại lộ Charner, nay là đường Nguyễn Huệ.
Khu vực bến tàu Francis Garnier, phía trước khách sạn Majestic ngày nay.

Khu vực bến tàu Francis Garnier, phía trước khách sạn Majestic ngày nay.
 Kênh Tàu Hủ ở Chợ Lớn.

Kênh Tàu Hủ ở Chợ Lớn.
 Chợ cóc ở Sài Gòn.

Chợ cóc ở Sài Gòn.
 Chợ cá ven sông.

Chợ cá ven sông.
Quán ăn người Hoa ở Chợ Lớn.

Quán ăn người Hoa ở Chợ Lớn.
 Một rạp hát ở Sài Gòn.

Một rạp hát ở Sài Gòn.
 Bến xe ngựa Sài Gòn.

Bến xe ngựa Sài Gòn.
 Bến xe kéo Sài Gòn.

Bến xe kéo Sài Gòn.
THEO KIẾN THỨC