Những ai cần xin lỗi?…

0
50

Việc một số nghệ sĩ tham gia quảng cáo láo cho một số loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng đã trở thành vấn đề thời sự trong thời gian qua. quảng cáo láo, vì nó không đúng sự thật, lại có thể gây hại cho người sử dụng.

Một số nghệ sĩ đã đứng ra xin lỗi. Chưa biết mức độ chân thành của những lời xin lỗi này đến đâu. Nhưng những lời xin lỗi đó đã xác định, các quảng cáo nói trên đúng là đã có vấn đề thật sự, đến mức mà người tham gia thực hiện nó đã nhận ra, và lên tiếng xin lỗi người dân.

Một số (không phải tất cả) nghệ sĩ đã nhận ra lỗi lầm của mình. Còn cơ quan truyền thông cho phát các quảng cáo láo đó thì sao? Người nghệ sĩ có thể biện hộ, là do người dựng phim quảng cáo cắt ghép làm thay đổi nội dung quảng cáo của họ. Nhưng các cơ quan truyền thông quản lí sản phẩm cuối, trước khi đưa ra công chúng cơ mà. Trách nhiệm của họ đến đâu?

Hay là các nghệ sĩ là người của công chúng, nên khi họ làm bậy, công chúng bắt buộc họ phải xin lỗi. Còn các cơ quan truyền thông là của đảng, họ không có nghĩa vụ phải xin lỗi ai? Và không ai có quyền bắt họ phải xin lỗi cả?

XUÂN SƠN VÕ