Nhiễm thuốc trừ sâu…

0
737

S.O.S! NHIỄM THUỐC TRỪ SÂU…
Trong số 67 người tham gia xét nghiệm nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu, có tới 31 người ở mức nguy cơ. Tất cả 67 người tham gia (32 nam, 35 nữ) đều là học viên tại một lớp học thuộc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đến từ 4 huyện ngoại thành Hà Nội gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức. Xét nghiệm được thực hiện từ ngày 19/1 vừa qua, là xét nghiệm định tính định kỳ của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế trên các mẫu ngẫu nhiên…
* Nhưng… “Con số 31/67 gần tương đương 50% số người xét nghiệm trong máu có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Theo tôi phải là 100% bởi thuốc bảo vệ thực vật dễ dàng đi vào cơ thể qua nhiều con đường. Với việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, nuôi trồng như hiện nay con số kết quả xét nghiệm kia không có gì bất ngờ”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nói.
https://tintucvietnam.vn/phai-100-nguoi-co-ton-du-thuoc-bao…