Nhảm…

0
69

Tui định không đụng vô cái vụ góp tiền mua vaccine này. Nhưng rồi nhiều khi làm quá, ngó không được nên ngứa cái miệng.

Con nít mới 5 tuổi biết cái gì mà cũng nhét vô họng nó cái chuyện ủng hộ với đóng góp. Mà mới 5 tuổi tiền đâu mà nhiều thế.

Tiền của người lớn thì lấy tên người lớn đi, mắc chi lôi đứa bé vào làm chi vậy?

Hết cụ già bán gà đóng góp, cụ về hưu nghèo lấy tiền hưu ủng hộ, giờ đến đứa bé chưa biết gì.

Diễn quá đáng gây tác dụng ngược.

Đọc mà mắc ói vì mấy trò nhảm.

DO DUY NGOC