Nhạc chế BOT

0
540

Quốc lộ là đường do ông cha chúng ta làm, là tài sản chung của tất cả người VN. Do vậy việc đặt bất kỳ một trạm thu phí nào trên quốc lộ đều là phi pháp, cần phải dẹp bỏ.

https://www.facebook.com/100015825904024/videos/448570172347176/