Người Việt “thông minh”?…

0
576

Người Việt rất thông minh …

Bao nhiêu năm nay, 

Họ có thể ăn nước mắm mà không có… mắm!

Họ có thể mua khăn lụa mà không có… lụa!

Họ có thể dùng “chính quyền nhân dân”, “ủy ban nhân dân”, “hội đồng nhân dân”… mà không có… dân!

Họ có thể dùng “hội phụ nữ” mà không bảo vệ phụ nữ, “công đoàn” mà không bảo vệ công nhân, “nông hội” mà không bảo vệ nông dân!

Tuyệt vời hơn, họ có thể tin rằng “chính phủ” có 100% đảng viên làm bộ trưởng là “của dân do dân vì dân”.

Và càng tuyệt vời hơn, họ có thể tin rằng “quốc hội” có hơn 90% đảng viên làm đại biểu là đại diện cho họ, bởi vì họ tin rằng những đại biểu đó là do họ bầu ra bằng lá phiếu của họ.

Người Việt thông minh đến mức có thể tin vô những điều dối trá như là những điều mặc nhiên “trời sinh ra thế”, “nước mình nó thế”, không ngạc nhiên hay thắc mắc …

CANH LE