Người Việt nghe rõ không?

0
243

Các hãng thông tấn đã chụp được nhiều chứng cứ về bọn tay sai của Hoa Lục đốt, phá, ném bom xăng… nhằm gieo tiếng xấu cho người Hồng Kông. Chẳng hạn tấm ảnh dưới đây cho thấy kẻ khủng bố để lộ vũ khí mang theo là loại súng Glock 19, thứ trang bị cho cảnh sát.

Bên cạnh việc đưa quân vượt đường biên giới, Hoa Lục đang chứng tỏ quyết tâm giải phóng vùng đất này, thống nhất đất nước khỏi sự tác động của “bọn tay sai Mỹ Ngụy”. Dĩ nhiên, tiếp sức cho cuộc xâm lược nhân danh giải phóng đó, còn có bọn “ăn cơm tự do thờ ma cộng sản”.

Hồng Kông rồi chắc sẽ sớm có những boat people tìm đường tự do hay trở thành những người ở lại bị mắng là đu càng hay bán nước, dâm chủ, phản động…. theo luận điệu của bọn DLV Congsannazi.

Liệu khi Hồng Kông thất thủ, sẽ có bao nhiêu người sẽ bị đi vào các trại học tập cải tạo, hay kinh tế mới?

Cám ơn hiện thực rực cháy ở Hồng Kông đã giúp chúng ta soi sáng lịch sử. Rõ là chẳng có cuộc giải phóng nào. Rõ là chẳng có ai bán nước, hay mơ bơ sữa mà chạy theo phương Tây. Rõ là chỉ có tự do đang chết mòn.

Người Hongkong nói:
共 产 党 / 你 都 好 信? / 傻 的 嗎?” (Cộng sản đảng / Nhĩ đô hảo tín? / Xọa đích ma?), tạm dịch (Bọn cộng sản / Nghe chúng nói mà còn tin? / Sao ngu vậy?)

Người Việt nghe rõ không?

NS. TUẤN KHANH
01/9/2019