Người Việt Nam sao không làm vậy?…

0
592

Có gần 5 triệu người Việt Nam đang sống ở Nước Ngoài! Sao các bạn không học hỏi những cách sống Văn Minh rồi dạy lại cho người Trong Nước!

Đơn giản thôi, ra đường đi đúng luật giao thông, không uống bia rượu khi lái xe, không hút thuốc nơi gây hại cho người khác, không xả rác bừa bãi, dắt chó đi chơi nhớ hốt cứt của nó, cố gắng làm việc đừng nhậu nhẹt cờ bạc, đừng đánh trẻ con, cách dạy trẻ, cách sống đàng hoàng uy tín, không lưu manh… vân vân … là những thứ các bạn đang phải tuân thủ ở Nước bạn đang ở chớ đâu có gì cao siêu!

Nếu 1 người chỉ cần dạy cho 19 người trong nước thì hơn 90 triệu dân ta sẽ nhanh chóng văn minh lên, nhanh chóng theo kịp nước người ta, sẽ sớm giàu có hạnh phúc!

Người Nhật, Người Tàu đi đâu khắp thế giới đều học hỏi cái hay cái tốt để xây dựng quê hương đất nước!

Còn Người Việt Nam ta tại sao không làm vậy? Dễ quá mà, lập Tài Khoản Facebook mỗi ngày chỉ dạy cho bà con trong nước 1 vài điều hay lẽ phải, những gì là văn minh? Tại sao không?

Tuyên truyền chi mấy cái Dân Chủ này kia trên trời dưới đất, cái đơn giản dễ dàng lợi ích trước mắt sao không làm?

Tại sao không ai làm vậy các bạn?

HUỲNH PHƯỚC SANG