Người tiêm vaccine có quyền…

0
48

Hôm qua, BS Trương Hữu Khanh đăng một câu hàm ý nhắn nhủ trên Fb của ông:

“Theo luật chích vaccin gì là phải thông báo, đưa lọ vaccin cho người được chích xem đấy”

Tôi tra cứu Nghị định số 104/2016/NĐ ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104, thì thấy đúng như ý của BS Khanh:

Tại Mục b, Khoản 6,  Điều 11 (Thực hiện tiêm chủng) Thông tư 34 có ghi rõ :“Cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc xin trước khi tiêm chủng”

Phải biết luật để tự bảo vệ mình!

Cám ơn BS Khanh!

Đừng sợ Trọng Thủy tráo nõ thần! Thấy mới tin!

MAI BÁ KIẾM