Người có tài…

0
592

Chúng ta cần tuyển người tài chứ không tuyển người nhà, nhưng là người có tài…

Người có tài... - Ảnh 1.

– Trong công tác cán bộ, chúng ta cần tìm và tuyển người tài chứ không tuyển người nhà!

– Đúng! Trong công tác kiểm tra cán bộ cũng phát hiện thấy nhiều người có tài…

– Tốt quá!

– Tốt gì chứ? Toàn tài… sản khủng!

 CAO NGỌC TOẢN/ TUỔI TRẺ