Ngược đời…

0
445

Chị kiều trinh ăn cắp đẳng cấp quốc tế, đi làm chương trình văn hoá.

Thầy my mút ấu dâm học sinh đi rao giảng về phòng chống xâm hại tình dục học đường.

Thằng đúng ra phải bắt cướp thì đi ăn cướp. Thằng được dân nuôi đúng ra phải đi bảo vệ dân, thì đi bảo vệ băng nhóm của mình, khi được ông chủ ném cho khúc xương liền quay lại cắn dân.

Thằng chống hàng giả sài bằng giả.

Thằng làm GS và làm giáo dục thì đi đạo văn, đã thế còn bị ngọng.

Thằng phòng chống tội phạm công nghệ cao lại là trùm tội phạm.

Và tất nhiên thằng đang đốt củi khô kia là thằng đang bảo vệ một rừng củi còn xanh tốt.

Mọi giá trị đều bị lật ngược, cho nên, người ta dạy con mình thành công bằng mọi giá thay vì dạy nó thành người tử tế.

Nếu bạn dạy nó tử tế, phải chấp nhận rằng, cuộc đời nó sẽ rất chông gai. Chọn đi!

TÀO THANH