Nghề gốm Bát tràng…

0
734

Đến nay, chưa tìm thấy tư liệu lịch sử nào xác nhận tiểu sử của ba nhân vật trên cũng như khẳng định sự hình thành của làng. Những công trình khai quật khảo cổ học trong tương lai có thể cho thấy rõ hơn bề dày lịch sử và những di tích của làng gốm Bát Tràng. Chỉ có điều chắc chắn là gốm Bát Tràng xuất hiện từ rất sớm, vào giai đoạn cuối của Văn hoá Hoà Bình đầu Văn hoá Bắc Sơn. Trong quá trình phát triển nghề gốm, đương nhiện có nhiều quan hệ giao lưu với gốm sứ Trung Quốc và có tiếp nhận một số ảnh hưởng của gốm sứ Trung Quốc.

Giữ hồn cho làng nghề cổ
Ảnh chụp trước năm 1935, không rõ tác giả, chú thích ảnh từ bản gôc
1. Nhào đất và cắt thành phiến mỏng
1. Nhào đất và cắt thành phiến mỏng
2. Củi dùng để đốt lò nung do các lái thuyền từ các nơi chở đến bán
2. Củi dùng để đốt lò nung do các lái thuyền từ các nơi chở đến bán
3. Đất đã đặt trên bàn xoay và nặn thành hình lọ
3. Đất đã đặt trên bàn xoay và nặn thành hình lọ
4. Thợ đang tô màu một pho tượng bằng đất
4. Thợ đang tô màu một pho tượng bằng đất
5. Nghiền đá trắng và dây thành bột
5. Nghiền đá trắng và dây thành bột
6. Sửa soạn để tráng bột cao lanh lên lọ
6. Sửa soạn để tráng bột cao lanh lên lọ
7. Tráng men và phơi khô
7. Tráng men và phơi khô
8. Đồ gốm đang chuyển vào lò nung
8. Đồ gốm đang chuyển vào lò nung

Theo Viện Thông tin Khoa học Xã hội