Ngáo như đương chức…

0
377

TÒA DỐT, KHÔNG BIẾT ĐỌC KÝ HIỆU TỶ LỆ PHẦN TRĂM VÀ TỶ LỆ PHẦN NGÀN.

Liếc sơ qua công thức tính án phí dân sự sơ thẩm từ trên 4 tỉ đồng, tôi biết ngay chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Xuân dốt, không phân biệt được ký hiệu tỷ lệ một phần trăm (1%) và ký hiệu tỷ lệ một phần ngàn (0,1% hay 1‰). 

Tôi thừa biết kế toán hoặc thủ quỹ (hoặc thư ký thẩm phán) của tòa sơ thẩm đã tưởng ký hiệu tỷ lệ một phần ngàn là tỷ lệ một phần trăm, nên tính án phí tăng gấp 10 lần là hậu quả mặc nhiên. 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (gồm hai hội thẩm) phải biên tập dự thảo bản án, đặc biệt, chủ tọa Nguyễn Văn Xuân là người chịu trách nhiệm cao nhất về tính chính xác của nội dung bản án.

Thẩm phán không biết ký hiệu phần trăm là phân số 0/0, phần ngàn là 0/00, phần mười ngàn là 0/000, phần trăm ngàn là 0/0000, thì làm sao hiểu nổi ký hiệu từ phần triệu trở lên phải viết tắt bằng mẫu tự (ppm), phần trăm triệu (pphm), phần tỷ (ppb), phần nghìn tỷ (ppt), phần triệu tỷ (ppq)?

Đọc ký hiệu tỷ lệ không được, nên tôi dám chắc luôn nhiều thẩm phán đéo phân biệt được tỷ lệ, tỷ lệ xích, tỷ trọng, tỷ số, tỷ suất… là cái quần què gì.

Hồi xưa, tôi dự kỳ họp HĐND TPHCM để viết tường thuật, một phó giám đốc CATP (thời Nguyễn Hữu Khương làm giám đốc) quê Củ Chi, khi đọc báo cáo của CA, ông đéo đọc được con số tiền tang vật trên 1 tỷ đồng (rồi xin lỗi đại biểu xem con số trong báo cáo phát sẵn)

Vậy mà, những tay dốt nát như vậy có thẩm quyền bắt người, được quyền nhân danh nước CHXHCN VN để xử người! Mô Phật cho con nghỉ tu 5 phút để chửi “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức, ngáo như đương chức”!

P/S Chắc phải mở chuyên mục “Đố vui để …giỡn với thẩm phán”!

MAI BÁ KIẾM