Ngành nghề thời cúm Tàu…

0
264

Nghề mần tóc đang ngồi khóc
Nghề mần nail buồn chèo queo
Nghề dạy gym teo hết chim
Nghề ca sỹ giờ ngủ kỹ
Nghề lái xe ngồi im re
Nghề nội thất buồn chất ngất
Nghề ì ven (event) ngồi thêu ren
Nghề thiết kế nghe nói ế
Nghề bán xe chắc tè le
Nghề bán vải đang rất oải
Bất động sản mọi người lảng
Ngành khách sạn đang lạng quạng
Ngành ăn uống đang luống cuống
Ngành kinh doanh chắc gần banh
Ngành xây dựng cũng đứng khựng
Ngành du lịch đang mắc dịch
Ngành nhà băng thì cũng căng
Nhà thuốc tây sống phây phây
Còn nhà hàng đang la làng
Làm phòng trà thì đang ở nhà
Marketing hẳn rung rinh
Nghề làm sale chắc đang teo
Nghề nhà giáo chắc húp cháo
Nghề chụp ảnh đang rất rảnh
Nghề làm báo đang bát nháo
Sản xuất dược đang bán được
Bán khẩu trang giờ rất sang
Người bán cồn đang rất ồn
Bọn ở không vẫn lông bông
Bọn giựt tút đang rất hút
Các bác sỹ như chiến sỹ
Điều dưỡng viên đang rất siêng
Mong đại dịch hết triền miên.

SƯU TẦM