Ngẫm…

0
579

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?”

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”

Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.

Lời bình:
Làm gì cũng vậy, nếu có thể toàn tâm toàn ý thì sức mạnh sẽ được tập trung, kết quả cũng sẽ tốt hơn.

Không biết bằng lòng với những thứ mình đang có, không quý trọng những cái của mình mà lại đi mơ tưởng cái của kẻ khác chính là bắt nguồn của sự đau khổ trong nhân gian.

SƯU TẦM