Ngã 6 Phù Đổng Sài Gòn 1967

0
610

https://youtu.be/KVBzxv7FmXk