Nếu…

0
230

-Chúng ta đấu tranh vì lý tưởng thì chúng ta sẽ biết tự học hỏi để trau dồi bồi đắp kiến thức cho bản thân mỗi ngày và luôn muốn phổ biến những kiến thức đã học cho người khác. Nhất quán giữa tư tưởng và lời nói, hành động.

-Chúng ta đấu tranh để bảo vệ các giá trị tốt đẹp thì chúng ta sẽ biết phân biệt rạch ròi phải trái đúng sai, không ngụy biện, không sử dụng tiêu chuẩn kép, biết sửa thói xấu, biết cố gắng hướng tới những giá trị tốt đẹp, văn minh để hoàn thiện bản thân và biết chống lại cái xấu, cái sai ở mọi nơi.

-Chúng ta đấu tranh vì tổ quốc, vì dân tộc thì chúng ta biết giữ gìn bảo vệ phẩm giá của mình và của mọi người. Không tôn sùng một ai. Không miệt thị một người. Không cậy nhờ trông đợi người ngòai. Biết cố gắng tự chủ và biết đặt trọng tâm tranh đấu.

Nếu…

Chúng ta biết yêu thương nhau thì…

Thôi chẳng mơ nữa. Chúng ta ghét nhau bỏ mẹ!

NGA THI BICH NGUYEN