Nản toàn tập…

0
222

Bộ GD phân trần: “Bộ không thể quyết định thời gian nghỉ học của học sinh trên cả nước. Vì, theo nghị định 127 quy định, UBND Tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương sẽ quản lý và có trách nhiệm giải trình các tổ chức giáo dục trên địa bàn”.

Như vậy, chuyện nghỉ học hay không là do UBND Tỉnh/Thành quyết định, chứ trách nhiệm đó không thuộc về bộ Dục!

Về phần UBND tỉnh thì làm sao biết được diễn biến của dịch bệnh đang ở mức nào mà dám quyết định cho học hay cho nghỉ? Nếu cho học, rủi dịch bệnh lây lan thì mình chết chắc, còn nếu cho nghỉ mà mấy thằng tỉnh bạn nó vẫn cho học thì sau này thành tích nó đớp hết, còn đâu! Thôi thì đẩy trách nhiệm này lên bộ Y Tế xin chỉ đạo!

Bộ Y Tế bẩu: chuyện học hành là do bộ Dục quyết chứ đâu thuộc thẩm quyền của tớ! Bộ Dục lại phán, học hay nghỉ thì do UBND các tỉnh/thành chớ ông đây đâu có liên quan gì? Nghị định đã nêu rõ rồi!

Cứ lấn quấn, lần quần như gà mắc tóc! Vì thực tế, chẳng thằng nào đủ thẩm quyền để quyết, và trách nhiệm cũng chẳng thuộc thằng nào là do cái đống hỗn độn: nghị định, quy định, nghị quyết, thông tư, công văn, văn bản… chồng chéo vớ vẩn ấy. Nếu nhân dân không phẩn nộ, chỉ trích, yêu cầu…. thì dễ gì phó thủ tướng chường mặt ra bật đèn xanh để bộ dục ký công văn, cho phép học sinh được nghỉ đến cuối tháng?

Nản toàn tập!

NGÔ TRƯỜNG AN