Năm 2045…

0
385

VÀI LỜI GỬI THỦ TƯỚNG

(Sau đây là vài lời của bạn Cát Linh gửi thủ tướng, khi thủ tướng đặt mục tiêu đến năm 2045 VN sẽ đạt GDP/người là 18.000USD).

Thưa thủ tướng có một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, nhiệm kỳ của ông là 5 năm thì ông nên đặt mục tiêu trong 5 năm để hoàn thành nó và bớt nổ lại thì dân đã mừng rồi.

Thứ hai, tôi nghĩ chúng ta nên gác chuyện đầu tàu, đầu kéo hay là GDP lại. Mà thậm chí GDP cũng không phải là thước đo hoàn hảo cho nền kinh tế của một quốc gia, đó không hẳn là phản ánh đúng thực tế mức thu nhập của người dân.

Ông nghĩ xem bây giờ việc gì cần làm trước? Đó chính là diệt giặc nội xâm, kiện lấy lại Hoàng Trường Sa, bảo vệ môi trường, tìm giải pháp để tạo ra năng lượng sạch.

Còn nếu cứ tình trạng như hiện tại thì kế hoạch 5 năm chắc vẫn còn rất gian nan chứ đừng nói đến 2045 làm gì.

Ông nên đặt câu hỏi: với tình trạng như hiện tại thì đến 2045, Việt Nam là già hoá dân số hay trẻ hoá dân số hay là dân số chết dần và vô sinh phổ biến rộng trên một mảnh đất “rừng vàng, biển bạc”?

CÁT LINH