Mùa thu chết…

0
59
Ảnh chụp trước hiên nhà: “Mùa thu chết”

Hôm nay là tháng bảy rồi, đọc cái tin về một bác sĩ trên face của một nhà báo… bàng hoàng cả người không biết nói gì? (giả?)

Câu chuyện vaccine chưa nguôi, rồi đến chuyện hài cốt, lò thiêu, giờ tới chuyện thiếu máy thở? Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp khi tất cả đều quá tải vì đại dịch cúm tàu!

Thôi, chuyện gì tới sẽ tới, đừng lưu tâm đến nó lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, bắt đầu vào mùa tháng bảy cô hồn rồi!

8 SÀI GÒN