Mùa thanh minh…

0
557

Những ngày này ở Sóc Trăng quê tôi cũng đã vào mùa Thanh minh. Một mùa Thanh minh đầy nghi lễ trong bao hy vọng… Với tôi Thanh minh là mùa để con cháu sum họp, là dịp để cùng nhau đi tảo mộ ông bà tổ tiên, nhắc mọi người nhớ về quê hương, nguồn cội…

https://youtu.be/oCEAY3yG2GA