Một status phá hoại mối tình Việt – Trung

0
260

Người Trung Quốc khi làm lễ kết tình giao hảo với ai thường có lời thề:

– Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

– Sinh ra không cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện cùng sống cùng chết chung.

Kẻ nào không thực hiện lời thề trên là kẻ phản bội, ắt bị trời tru đất diệt. Thiên linh linh địa linh linh…

Vậy mà vẫn có kẻ phản bội viết status này để phá hoại tình hữu nghị Việt -Trung?

CHU MỘNG LONG