Một quốc gia, hai chế độ…

0
224

Ở VN cũng có tình trạng một quốc gia, 2 chế độ. Chế độ dành cho gia chủ và chế độ dành cho đầy tớ.

Gia chủ có bổn phận nuôi dưỡng, hầu hạ và vâng lời đầy tớ. Để giữ gìn trật tự xã hội, gia chủ phải thi hành pháp luật, đầy tớ thi hành nội quy đảng.

Phạm pháp, gia chủ bị pháp luật trừng trị, 10, 20 năm tù hay tử hình. Đầy tớ bị áp dụng nội quy, từ khiển trách nhẹ tới khiển trách vừa vừa. Càng lên cao, khiển trách càng nhẹ, và kín đáo.

Tội của gia chủ bị pháp luật trừng trị nặng nhất là đụng tới Formosa, tới nước lạ, bây giờ gọi là nước ngoài, và nói xấu lãnh đạo.
Tội của đầy tớ là tham nhũng, cướp của giết người, ấu dâm, đầu độc dân, bán nước.
Pháp luật là để trị dân, nội quy là để đóng cửa dạy nhau, trao đổi kinh nghiệm luộc ếch (*), vặt lông vịt;

Nếu pháp luật nhớ tới đầy tớ chỉ có mục đích che chở, theo một tiết lộ gần đây : ”nhiều cán bộ có liêm sỉ muốn từ chức, nhưng luật pháp không cho phép ”. Hợp lý, đã cho phép cướp của, giết người, phải cấm có liêm sỉ.

Hai chế độ đó đã và sẽ tồn tại lâu dài, vì được đầy tớ và gia chủ, cả hai cho là công bình, tiến bộ và tôn trọng quyền lợi, nhân phẩm của mọi người. Chỉ thay đổi khi ít nhất một bên thấy thực trạng đó nham nhở, khả ố, man rợ, chửi cha sự thông minh của con người, không thể chấp nhận ở thế kỷ 21
____
(*) nghệ thuật luộc ếch: đun nước nóng từ từ, nếu đun sôi ngay, con ếch sẽ nhẩy ra khỏi nồi, hết món nhậu.

TỬ THỨC