Mốt khăn trùm đầu của phụ nữ Sài Gòn…

0
720

Khăn trùm đầu

Cái khăn đội đầu là vật bất ly thân của đờn bà sồn sồn Nam Kỳ.

Khăn rằn của người bình dân, làm đồng, làm vườn, nếu lòng vòng trong nhà thì có khi đội khăn có khi không,nhưng ra đường thì đội hết.

Ra đường mà đi đâu có tính chất trọng đại thì nhứt định sẽ đội khăn lụa, sa teng.
Cái khăn hình vuông, xếp làm hai thành tam giác, trùm cái bề rộng khăn lên đầu,ra đàng trước mặt, buộc hai chéo khăn lại dưới cổ là xong.


Saigon 1973. Local women. Đường Phan Châu Trinh.


Vì đi đám nên không tiện đội nón lá, đội khăn thì che dù, nhưng có bà không cần dù, tay xách bóp đầm.

Mốt trùm khăn sa teng này có từ những khi người Pháp qua Nam Kỳ kéo dài tới những năm sau này luôn.

Bà sơ, bà cố, bà nội, bà ngoại tui ngày xưa đi coi mắt dâu, đám cưới, đám hỏi từ Mỹ Tho chạy qua Long An, lên Sài Gòn đều trùm khăn kiểu này.

Ngộ cái là nghe kể lại, các bà trong dòng họ tui rất ít ăn trầu.

Hỏi trùm kín mít vậy nóng thì sao ? Cười trả lời là khăn lụa mát lắm, ra đường trùm cho ấm mỏ ác.

NGUYỄN GIA VIỆT