Một biểu thức về cộng sản…

0
532

Ông Hà Sĩ Phu từng phát minh ra một biểu thức về cộng sản, gọi nôm na là biểu thức “2 khử 1”.

Là vầy, chỉ có 3 thành tố cơ bản:

– Cộng sản
– Trí tuệ
– Lương thiện

Những thành tố này không thể dung nạp được với nhau, tức là 2 thành tố sẽ triệt tiêu thành tố còn lại, đó là “2 khử 1”.

Diễn giải như sau:

– Đã là: Cộng sản + Trí tuệ thì sẽ không Lương thiện, tức là phải mưu mô trí trá.
– Đã là: Cộng sản + Lương thiện thì không sẽ không Trí tuệ, tức là mù quáng, ngu muội, cả tin.
– Đã là: Trí tuệ + Lương thiện thì sẽ không đi theo Cộng sản.

Xét về thực tế xã hội của chúng ta hiện nay thì biểu thức này chính xác 100%, ở mỗi cá thể được xét. Thế nhưng, người ta lại cố gán cả 2 thành tố Trí tuệ và Lương thiện vào mỗi đảng viên, và đó như là một điều không tưởng!

FB Hà Hồng Sơn