Mồm mép…

0
43

Bữa trước có lệnh không nhận bà con chạy dịch về quê nhà….

Bữa sau có lệnh đưa xe đón tiếp tận tình và lo cho bà con về quê…

 Bữa nay ra lệnh bà con về quê phải bị ngoáy chọc mũi và nộp phí cách ly…

8 SÀI GÒN