Mơ đi…

0
334
ĐBQH Lê Công Nhường, Đoàn ĐBQH Bình Định

“Cần bổ sung quy định huy động nguồn lực trong nhân dân như đất đai, nhà xưởng, vàng… và cho Ủy ban Chứng khoán thành lập công ty đầu tư để huy động nguồn vốn, chuyển đổi thành trái phiếu, cổ phiếu…” 
(ĐBQH Lê Công Nhường, Đoàn ĐBQH Bình Định)

……

Lời bàn: Hồi xưa dân mua công trái Nhà nước rồi kết quả ra sao ông biết không, thưa ông Nhường?

Dân găm vàng, đô trong nhà vì lại gặp cảnh vàng trong dân lại…. dần trong quan.

Đem chỉ số, đem giấy lộn đi đổi vàng thật, đô thật. Mơ đi!

MAI QUỐC ẤN