Mạnh ai nấy lo…

0
61

Rối tin, không biết đâu mà lần? Chưa biết thực hư 23/8 sẽ xảy ra điều gì?

Sài Gòn trông phồn thịnh, mỗi năm góp ngân sách cho nhà nước nhiều nhất cả nước, nhưng những người lao động chân tay vẫn rất nghèo và không phải là số ít, hiện có khoảng 4,7 triệu người đói, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Giờ đây lockdown, nếu việc vận giao hàng cho dân chuyển cho quân đội đảm trách thì số nhân lực rất lớn, con số vài trăm ngàn người.

Nhưng tin giờ chót lại nghe nói là quân đội không đảm trách việc giao hàng cho dân?

Vậy thì mạnh ai nấy lo, đường phố đông người như trẩy hội là đương nhiên… lịch âm lại là ngày cúng cô hồn.

*** Người ta vẫn sợ đói, lo gom hàng, và dường như không ai sợ dính chưởng và chuyển thành F0, lây cho cả nhà… 😞  😞

8 SÀI GÒN