Luận “CHÍNH – TÀ” với Võ Văn Thường

0
533

839ccbfb-6722-41dd-9aca-7d327293560c_cx0_cy10_cw0_mw1024_s_n_r1

Ông Thưởng, trưởng ban tuyên giáo của đảng CS bảo với báo chí, phải phò Chính diệt Tà.

Vì báo chí hiện nay là công cụ của đảng nên điều ông Thưởng nói phải hiểu rằng, báo chí phải phò đảng và diệt các thế lực thù địch đi ngược lại ý đảng.

Thế lực thù địch của đảng, bên ngoài là bọn tư bản, bọn dân chủ, tức là bọn các quốc gia văn minh tiên tiến của thế giới đương đại, và trong nước là bọn đang bám đuôi theo tư bản, theo dân chủ, tức là bọn đang đòi hỏi nhân quyền, đòi đa nguyên, đòi dân chủ, đòi lại công bằng cho dân oan, đòi lại đất đai tài sản bị cướp, bọn hoạt động xã hội dân sự, bọn tôn giáo không ép mình theo đảng, bọn biểu tình chống Trung cộng xâm lược, bọn bảo vệ cây xanh, bọn bảo vệ môi trường, bọn làm từ thiện ngoài hệ thống của đảng, bọn đòi Formosa bồi thường, bọn phản biện lại đảng, bọn lập hội, bọn viết bào không theo lề đảng…

Đứng từ hệ quy chiếu của đảng CSVN, phe Chính là đảng CS, là những người trong bộ máy cầm quyền, là những người cai trị, là những người nắm vững chuyên chính vô sản đang lãnh đạo cả nước quyết liệt đi theo con đường XHCN. Và phe Tà là những người không đồng tình với những điều nêu trên.

Ông Thưởng từ ngày cận kề với “người Bắc có lý luận” đã phân biện “Chính – Tà” một cách rành rọt từ hệ quy chiếu của đảng.

Tuy nhiên, xin mạo muội hỏi, có bao giờ ông nằm gác tay trên trán tự hỏi với lòng rằng: Đảng của ông đang theo phe nào trong thế giới văn minh nầy, Chính hay Tà?

HUỲNH NGỌC CHÊNH