Lời ăn năn muộn màng…

0
123

Cách đây gần 2 năm có anh thợ điện đổi 100 đô ở tiệm vàng rồi bị phạt 90 triệu.

Năm nay có anh Quốc, vác 2,5 triệu đô đi đổi quốc tịch ở Síp mà chưa thấy bị phạt điều gì.

Thậm chí có người còn bênh, kêu là phải tin lời anh ấy, rằng tiền nhiều như vậy là của nhà trồng được chứ không nên điều tra, suy diễn và mở rộng vấn đề đi quá xa. Khi bị phát hiện, lúc đầu anh còn quanh co nhưng về sau đã ăn năn, đau lòng.

Anh Quốc cảm thấy bản thân không xứng đáng với nhân dân nên đã quyết định không làm đại biểu quốc hội nữa chứ không phải để giữ quốc tịch tư bản như người ta đồn.

Thật đó bà con.

Hãy tin anh Quốc

.Fb Ngát