Lộc Hưng ngày tàn khốc…

0
530

LỘC HƯNG NGÀY TÀN KHỐC
ST & TB: Trần Minh Thi

Vườn rau Lộc Hưng những ngày cuối năm
Vui tươi bên những luống rau được mùa
Bao con người hân hoàn đón một mùa xuân
Khắp mọi nhà vui đón xuân đang về
Nào ngờ đâu bao căn nhà tan theo khói mây Bao gia đình lâm cảnh lầm than

Lộc Hưng mảnh đất Thánh thiêng bao đời
Cha ông vun xới đắp xây từng ngày 
Bao thế hệ con cháu sống nơi bình yên
Bao mái nhà êm ấm nay không còn 
Ngày tàn khốc trên dân lành Lộc Hưng mến thương
Bao con người đau đớn cảnh không nhà

https://www.facebook.com/minhthi.tran.96/videos/2391633160910495/