‘Lò’ rực cháy và những vụ xử lý sai phạm lớn năm 2018

0
576

Năm 2018, ‘lò’ xử lý tham nhũng, tiêu cực vẫn tiếp tục ‘rực cháy’, nhiều vụ việc, vụ án lớn và những cán bộ sai phạm đã bị xử lý. Dân Việt tổng hợp những trường hợp bị xử lý đáng chú ý nhất trong năm.

Nhóm PV/DÂN VIỆT