Liệu có lần thứ 12?

0
216

Nhân ngày Tiếp quản thủ đô 10/10, nhẩm tính thấy từ khi Thăng Long trở thành kinh đô nước Việt, đã 10 lần bị giặc ngoại xâm chiếm đóng và từng ấy lần được giải phóng hoặc tiếp quản. Này nhé.

Lần thứ 1, năm 1258. Cuối năm 1257 quân Mông Cổ tràn sang ta. Uýnh không lại, hôm 21/01/1258 vua quan nhà Trần đành bỏ chạy, cho giặc chiếm Thăng Long. Đúng 1 tuần sau, quân ta phản công, lấy lại Thăng Long.

Lần thứ 2, năm 1285. Giữa tháng 2, quân Nguyên áp sát Thăng Long. Sau mấy trận giao tranh, vua quan nhà Trần cuốn gói chạy khỏi kinh đô. Bị ta uýnh tơi bời ở những nơi khác, hôm 9/6 giặc chủ động rút khỏi Thăng Long, ta trở về.

Lần thứ 3, năm 1288. Tháng 12/1287 quân Nguyên lại sang. Cố thủ không nổi, hôm 02/02/1288 vua quan nhà Trần lại rút khỏi Thăng Long. Bị ta uýnh ở nhiều nơi, trước nguy cơ bị cắt đường về quê mẹ, cuối tháng 3 năm ấy Thoát Hoan chui ống đồng tháo chạy, ta trở lại Thăng Long.

Lần thứ 4, năm 1371. Vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga kéo quân ra chiếm Thăng Long. Vua Trần Nghệ Tông và bầu đoàn thê tử bỏ chạy. Sau khi cướp phá đã đời, giặc chất của cải lên thuyền rút vào Nam. Quân ta trở về xây dựng lại từ đống đổ nát tan hoang.

Lần thứ 5, năm 1377. Chế Bồng Nga lại kéo quân ra Thăng Long, vua quan nhà Trần lại bỏ chạy. Sau 2 tháng cướp phá chán chê, giặc rút thì ta về.

Lần thứ 6, năm 1378. Chế Bồng Nga chiếm Thăng Long lần thứ 3. Vua quan nhà Trần lại bỏ chạy. Giặc lại rút, ta lại về.

Lần thứ 7, năm 1383. Chế Bồng Nga kéo quân ra Thăng Long lần thứ 4, cướp phá tơi bời. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông lại bỏ chạy. Giặc rút, ta về. Năm 1389 Chế Bồng Nga lại ra. Được hàng binh người Chiêm mô tả đặc điểm chiến thuyền chở Chế Bồng Nga, tướng Trần Khát Chân phục kích ở Hưng Yên, tập trung hỏa lực bắn vào. Rắn mất đầu, quân Chiêm bỏ về Nam.

Lần thứ 8, năm 1428. Quân Minh chiếm Thăng Long tháng 01/1407, đổi tên là Đông Quan. Sau khi thua to ở Tốt Động, Chúc Động và Chi Lăng, Xương Giang, giặc buộc phải giảng hòa, ta mở đường cho về. Ngày 3/01/1428 Lê Lợi dẫn quân vào tiếp quản thành Đông Quan rồi đánh mất gươm báu ở hồ Hoàn Kiếm.

Lần thứ 9, năm 1789. Năm 1788 quân Thanh của Tôn Sĩ Nghị kéo sang, quân Tây Sơn bỏ Thăng Long, chạy vào Tam Điệp cố thủ. Cuối năm đó vua Quang Trung từ Huế thần tốc kéo quân ra, đêm 30 tết bắt đầu uýnh Thăng Long, chiều mùng 5 tết thì xong. Thế mới đích thực là giải phóng.

Lần thứ 10, năm 1945. Sau hơn 80 năm đô hộ, hôm 9/3/1945 Đông Dương của Pháp mất vào tay Nhật, trong đó có Hà Nội. Ngày 19/8 năm đó Hà Nội về tay Việt Minh, rồi từ 2/9/1945 chính thức trở thành thủ đô nước VNDCCH.

Lần thứ 11, năm 1954. Hiệp định Geneve quy định Pháp bàn giao Hà Nội cho ta. Hôm 10/10, những toán lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân ta vào tiếp quản thủ đô.

Liệu có lần thứ 12?

HỮU THỌ