Lại thu phí…

0
164

Thôi mà, năn nỉ á, đừng thu phí chống ngập nước mà.

Người thu phí môi trường cái môi trường ngày càng thảm thương.

Người thu phí giao thông đường bộ, đường ngày càng hẹp hơn, BOT ngày càng nhiều hơn.

Người thu phí phòng chống thiên tai rồi người dân cũng tặng nhau mì gói.

Giờ người thu phí chống ngập nước thì dân sao đi học bơi và bơi xuồng hết cho kịp, nước lút đầu sao đây.

Người cứ nghĩ ra loại phí nào mới đi, dù gì thì cũng đã có hơn 100 loại phí, lệ phí hướng đến người nộp là cá nhân rồi mà, thêm một vài loại nữa cũng đâu… ai biết.

THUAN VUONG TRAN