Kiểu nói của dân miền Tây…

0
257

– “Huốc gồi! Đi huốc nhà con Lon gồi. Nhà con Lon ở trong này nè. Tuốt ở trỏng lận đó!”.

– “Dìa dìa lẹ mưa mấy bây ơi”

– Cô giáo nói: “Con nhỏ này chịch một cái là ngủ, chịch một cái là ngủ gật miết hà”

– “Đây, cái đằm này chăm sáo, đằm kia như kiểu Ngọc Chin đó, chăm gử. Mua hông em? Nói nào nghe chị bớt cho chứ bán lời đồng xu cắc bạc nào ớ đâu”.

– “Lo mần đi mày, rồi tối quất tới bến. Đứng xàm xí đú quài cha”.

– “Chị ơi, cho dĩa cơm núm xào, núm của chị xào ăn ngon bá cháy bồ chét”.

– “Hỏi bất tử ai biết trả lời bà nụi. Hỏi cái móc xì”.

– “Nè, bộ bà ba mới nè. Bữa nay đem lên đây bận cho nó sang”

– “Nhà con quỷ lượm nó xa mút chỉ cà tha mà nhóc đồ ăn luôn”.

– ” Cái thứ cô hồn các đảng, âm binh hột dzịch lộn dì đâu á”.

– “Cái món gì mà hằm bà lằng xá bấu. Ăn dô bị rượt thấy ông thấy cha”.

– “Cái gì? Thằng cô hồn, thằng ông cố nội kia?”

– “Thấy mà gớm, nó có đẹp như con chị guột của nó đâu”.

– “Ê mưa rồi má, ghé đục mưa đi. Để lát gáo gáo gồi đi”.

– “Nè, buồn quá, bật nhạc dựt dựt lên cho nó sung” .
====> Nhạc dựt là nhạc Rì mít.

– “Chời đất, đôi guốc tao mới “xạc” hồi nãy giờ chạy xe cán qua mại?”.

– “Thằng cha nó, cái thứ ăn ở bất nhơn, thứ ác ôn”.

– “Dì ba ơi, bán con cái bịch bự bự con đựng viết bích”.

– “Đi nhậu hông? -> Dứt liền”

– “Hia ơi, chế ơi, ….Anh – chị – em – cậu —> Ảnh – chỉ – ẻm – cẩu

– “Nè, đồ ăn nè, dọng dô họng mày đi con, cán dọng cho đã đi. Nó ngon bá cháy bồ chét chó luôn á” :3

– “Mày quởn quá, dô coi cái đèn nó cháy chưa” – Mấy lần lên TP nói câu này tụi bạn sợ xanh mặt tưởng cháy nhà

– “À, thằng Đạt đi mị mị dưới đó rồi. Con rượt theo coi nó mắc cái gì dưới đó mà hỏng chịu lên? Hoặc coi nó có đằng đẳng hông con?”

– “Mày mà hỏng thối tiền cho tao, tao thí cái mạng già này với mày nghen con”

– “Cãi cãi tao phang cho 1 cái bể đầu nghe chưa. Muỗng dừa hỏng sợ chén kiểu nghen”.

– “Lội bộ sụi cái cẳng chớ cái xe cộ gì mà đi. Tao có biết lái xe đâu”.

– “Đù, bữa nay sổ nho dữ hén”

– “Cái gì mà đỏ lét vậy mại? Hôm qua thì mặc màu xanh lè, bữa thì vàng khè!”

– Mẹ said : “Tao nói mà mày hông nghe tau quính xăng dịt à”

– Dạo này vú khoẻ hả vú

– “Dề Dĩnh Long dui dừa dì he”

(Ly Tan Dat)
Via: Nam Kỳ