Kiểm duyệt… trăng

0
101

Tranh của Constantin Ciosu, hoạ sĩ Romania (nguồn: Cartoon Gallery).

CHÚ Ý: Bức tranh nầy của một hoạ sĩ ở một nước từng “xếp hàng cả ngày”. Trong tranh, có hai nhân vật không hề ngước nhìn trăng như những người khác. Các bạn có đoán ra họ là ai chăng?

Bỗng dưng thèm nhại lại bài thơ… “Đà Lạt Trăng Mờ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử: “Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu, Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ. Ai Kiểm Duyệt Trăng trong sương nhạt, Còn đây Cái Kéo – một ý thơ.”